Privatumo politika

UAB Autopsa yra įsipareigojusi saugoti Jūsų privatumą ir, remiantis teisėtu, sąžiningu, skaidriu principu, priimti atsakomybę už Jūsų informacijos saugumą. Šia asmens duomenų tvarkymo politika nustatome pagrindines gaires ir principus, kurių mes įsipareigojame laikytis ir kuriuos mes įsipareigojame vykdyti, tvarkydami Jūsų duomenis.

Ši privatumo politika reglamentuoja UAB Autopsa, Autopsa elektroninės parduotuvės www.sonax.lt klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, sąlygas ir tvarką.

Jūs asmens duomenis UAB Autopsa teikiate savanoriškai. UAB Autopsa asmens duomenis privalo tvarkyti dėl teisėto intereso, kad galėtų sudaryti su Jumis sutartis, tinkamai įvykdyti Jūsų atžvilgiu priimtus įsipareigojimus ir/ar kitas teisines prievoles. UAB Autopsa neturėdama duomenų, negalės su Jumis sudaryti sandorių, vykdyti Jūsų užsakymų, tiekti reikalingų prekių, suteikti Jums reikalingų paslaugų.

Duomenų valdytojo rekvizitai:
UAB Autopsa
Buveinės adresas: M. Sleževičiaus g. 13, Vilnius
Tel. +370 685 49419
El. paštas: info@autopsa.lt
PVM mokėtojo kodas: LT249429415

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Duomenų tvarkymo politika parengta ir sąvokos suprantamos vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugai taikytinais teisės aktais.

Mes pasiliekame teisę bet kada vienašališkai savo nuožiūra keisti šią Duomenų tvarkymo politiką paskelbdami naują jos tekstą savo interneto svetainėje.

Duomenų tvarkymo principai

 • Jūsų duomenų atžvilgiu, duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • Jūsų duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus Bendrojo duomenų apsaugos reglamento numatytas išimtis;
 • Jūsų duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant teisėto intereso tikslų;
 • Jūsų duomenys tikslūs ir prireikus atnaujinami;
 • Duomenys laikomi tokia forma, kad Jūsų duomenų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina nustatytiems tikslams (su Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytomis išimtimis);

Kokius duomenis tvarkome ir kodėl

Asmens duomenys – tai bet kokia su Jumis susijusi informacija, kuri leidžia mums Jus identifikuoti: Jūsų vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys, užsakymo nuorodos numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, mokėjimo duomenys ir informacija apie Jūsų prieigą prie mūsų interneto svetainės, elektroninių parduotuvių.

Duomenis renkame, kad galėtume sudaryti ir vykdyti sutartis su klientais (pirkėjais) ir tiekėjais, įskaitant įsiskolinimų iš įsipareigojimų nevykdančių pirkėjų išieškojimą (teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina, siekiant įvykdyti sutartį; taip pat tvarkyti duomenis būtina, siekiant teisėtų Bendrovės ir Jūsų interesų, kai Bendrovė tvarko Jūsų nurodytų atstovų, įgaliotų palaikyti ryšius su Bendrove, asmens duomenis), privaloma ūkinių operacijų vykdymo apskaita (teisinis pagrindas: Bendrovei taikomos teisinės prievolės vykdymas), ūkinių operacijų analitika (statistika) (teisinis pagrindas: Bendrovės teisėti interesai analizuoti savo verslo operacijas bei vesti jų statistiką), teikti su sudaryta sutartimi ir ne tik , susijusią informaciją (pvz. apie sutarties sąlygų pasikeitimus, kainų pasikeitimus ir kt.). Daugeliu atvejų Jūsų duomenis apdorosime, kad galėtume pristatyti Jums prekes. Tiesioginės rinkodaros klausimais, susisiekdami su Jumis ir pateikdami informaciją apie vykstančias akcijas, naujus, papildomus produktus, produktų pasikeitimus, suteikiant techninę informaciją, informuojant apie vykstančius mokymus, renginius, vežant asmenis į renginius naudojami asmens duomenys lėktuvų bilietams, viešbučiams užsakyti, dalyvaujant organizuojamuose žaidimuose, loterijose, akcijose skelbiami asmenys nugalėtojai, naudojant atitinkamus asmens duomenis, skelbiant, publikuojant paramos gavėjų asmens duomenis, atvaizdus, renginio vietą, organizuojant mokymus naudojami asmens duomenys sertifikatų išdavimui, asmens atvaizdai sertifikatų įteikimų metu, publikuojant dalyvius, renginio vietą.

Tačiau Jūs visada turite teisę ir galimybę nurodyti, kad daugiau nebenorite gauti mūsų rinkodaros pasiūlymų, dalyvauti mūsų rengiamuose rinkodaros renginiuose, loterijose, akcijose, visada turite galimybę informuoti, kad nenaudotume Jūsų atvaizdo tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jūsų duomenis saugosime ne ilgiau, nei tai būtina tikslui, dėl kurio jie apdorojami, pasiekti. Be to, privalome atsižvelgti į laikotarpius, kurių mums gali reikėti, tvarkant asmens duomenis, kad įgyvendintume savo teisėtus interesus ir įsipareigojimus.

Kai duomenų mums nebereikės, mes juos saugiai ištrinsime arba panaikinsime.

Kaip saugome duomenis

Siekdami apsaugoti mūsų tvarkomus duomenis nuo praradimo, neleistino naudojimo ar neteisėto pakeitimo, mes įgyvendinome atitinkamas organizacines ir technines priemones. Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos/Europos ekonominės zonos ribose.

Kam duomenis galime atskleisti /perduoti

Mes teikiame Jūsų duomenis laikydamiesi teisės aktų reikalavimų:

Kompetentingoms valstybės, savivaldybės institucijoms tokioms kaip VMI, Sodra, kt.

Mes pasitelkiame duomenų tvarkytojus, paslaugų tiekėjus, kurių paslaugomis naudojamės vykdydami savo verslą, tai yra IT priežiūros įmonės, buhalterinės apskaitos įmonės, debesijos, programinę įranga kuriančias, teikiančias, palaikančias, ryšio, naršymo internete ar veiklos internete analizės paslaugas teikiančias įmones. Visos šios įmonės privalo užtikrinti tokią pačią Jūsų duomenų apsaugą, negali naudoti jų neleistinais tikslais.

Slapukai

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

Slapuko pavadinimas

Aprašymas / Naudojimo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

Currency

Vartotojui kas kartą rodoma jo pasirinkta valiuta, tad nereikia kas karto atėjus į svetainę ją pasikeisti.

Apsilankius pirmą kartą svetainėje ir pasikeitus valiutą.

30 dienų

Vartotojo pasirinkta valiuta

Language

Vartotojui kas kartą rodoma jo pasirinkta kalba, tad nereikia kas karto atėjus į svetainę jos pasikeisti.

Apsilankius pirmą kartą svetainėje ir pasikeitus kalbą.

30 dienų

Vartotojo pasirinkta kalba

Jrv

Galimybė atvaizduoti paskutinius žiūrėtus produktus.

Užėjus į produkto vidinį puslapį.

30 dienų

Produkto id

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

Jūsų teisės

Jūs, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turite šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Turite teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Turite teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, kiek jie susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@autopsa.lt arba skambinti telefonu +370 685 49 419, ir nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu M.Sleževičiaus g.13, Vilnius LT-06326; el. paštu: info@autopsa.lt, su prierašu Dėl asmens duomenų tvarkymo.

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Jūs, bet kada turite teisę apskųsti mūsų vykdomą Jūsų duomenų tvarkymą, pateikdami skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. 8 5 2712804, faks. 8 5 2619494, el. paštas ada@ada.lt,www.ada.lt). Kita vertus, mes branginame kiekvieną savo klientą, todėl norime paskatinti, iškilus bet kokiems klausimams ar abejonėms, susijusiems su Jūsų duomenų tvarkymu, nedvejodami iš pradžių kreipkitės į mus.